18. Dny české a německé kultury v Drážďanech/Ústí nad Labem a Euroregionu Elbe/Labe

Festival se konná od 27. října do 13. listopadu 2016 pod záštitou ministerského předsedy Svobodného státu Sasko pana Stanislawa Tillicha, velvyslance České republiky v Německu J.E. Tomáše Jana Podivínského a ministra kultury České republiky pana Daniela Hermana.

Aktuálně

28. červenec

Markétin tip pro letošní DČNK!

Jako ochutnávku pestrého programu 18. Dnů české a německé kultury 2016 s více než 90 akcemi bych Vám dnes chěla představit Kafka Band.

Kafka Band slavnostně zahájí festival dne 26.10.2016 v 19 hod. v Ústí nad Labem ve Veřejném sálu Hraničář.

Literárně-hudební projekt „Kafka Band“ pochází z Prahy, města Franze Kafky. Písně Kafka Bandu vychází z Kafkova románu Zámek. Kafkova němčina se mísí s češtinou, recitace se zpěvem. Hudba je domorodá, vášnivá, temná a drsná, přesto zároveň něžná a křehká.

Nabízíme Vám možnost jízdy autobusem z Drážďan do Ústí nad Labem a zpět. V případě zájmu se prosím přihlašte do středy 19.10.2016 u Markéty Bláhové: info@tdkt.eu nebo +49 (0)351 43 31 42 22.

Markéta Bláhová

Evropská dobrovolnice 2016-2017

Česko-německé kulturní dny

14. červenec

Pozvánka k účasti na 16. Výtvarném sympóziu Proudĕní­ | Strömungen „Každý nese své břímě“, 28.10. – 06.11.2016 v riesa efau. Kultur Forum Dresden

ve spolupráci s Nadací Brücke/Most v rámci 18. Dnů české a německé kultury 2016

Téma „Každý nese své břímě“ vypadá na první pohled prostě. Ale první dojem často klame, český i německý název projektu (německy „huckepack tragen“ = nést na zádech/na ramenou) v sobě skrývají celou paletu kulturněhistorických i aktuálních asociací. Tou nejdůležitější je v našem kulturním prostoru obraz sv. Kryštofa přenášejícího Ježíška přes řeku. Nesené dítě je výše než ten, jež ho nese - symbolicky i reálně. Německé kompozitum „Huckepack“ se skládá ze dvou částí: „Hucke“ je pytel, který nosil podomní obchodník na zádech a „Pack“ je stará jednotka hmotnosti nebo také výraz pro balení, svazek či otýpku. Kromě těchto běžných významů se ale slovo „Pack“ dá v němčině použít také jako nadávka. O celý tento komplex významů půjde, až se během příštího sympozia setkají čeští a němečtí účastníci, aby se zabývali společensko­ politickými rozdíly obou zemí a výtvarně je zpracovali.

download cz/dt: Ausschreibung 16. Kunstsymposium Strömungen Proudĕní „HuckePack“ (PDF, 124 KB)

Zájemci nechť se do 21.08.2016 obrátí na Sylvii Angele (Sylvia.Angele@riesa­efau.de ), Lenku Holíkovou (lenkahol@volny.cz ) nebo Petru Widžovou (petra.widzova@gmail.com ).

7. červenec

Weiterer Ausblick auf die 18. Tschechisch-Deutschen Kulturtage 2016!

Liebe Festivalbesucher/innen, wir möchten Sie ein weiteres Mal darauf aufmerksam machen, dass sich in diesem Jahr die Region Südböhmen mit zahlreichen kulturellen, touristischen und kulinarischen Veranstaltungen in Tschechien und Deutschland vorstellt, darunter Konzerte der Südböhmischen Philharmonie, des preisgekrönten Francisextet aus České Budějovice und die Ausstellung „Land und Leute des Böhmerwaldes“ mit dem bedeutenden fotografischen Werk von Josef und František Seidl aus Český Krumlov ,sowie Lesungen, Vorträgen und Filme. In der Centrum Galerie Dresden wird sich die Region Südböhmen nicht nur kulturell, sondern auch touristisch, am Samstag, den 29.10. 2016 präsentieren.

Einmal mehr möchten wir auch darauf hinweisen, dass Kultur nicht an der Grenze halt macht. Im Rahmen unserer „Huckepack-Veranstaltungen“ nehmen wir Sie über die Grenze mit, beispielsweise zum Kulturbrunch nach Řehlovice - siehe Bild. Nähere Informationen folgen!

Reinhard Heßlöhl - Projektleiter